Afdrukken

Algemene Vergadering zondag 5 september in 't Klokhuis, Schoolstraat 7, Sleidinge om 10:00

Dagorde:

  1. Vernieuwing lidgeld voor 2022.
  2. Bestelling ringen voor 2022.
  3. Gezellig, aan tafel gezeten, met onze collega’s/vrienden vogelliefhebbers  babbelen over onze hobby, onze ervaringen met de kweek, onze hoop op goede vooruitzichten voor de tentoonstelling, ...
  4. Voor de geïnteresseerden: om 10:30 vertonen we een videofilm van de Speciaalclub Europese Cultuurvogels  (Nederland) 'Van Appelvink tot Zanglijster' (speelduur: 40 minuten)

Na te leven voorwaarden:

Iedereen van harte welkom!

We mochten een 20-tal aanwezigen verwelkomen. Het werd een gezellige bedoening. Na de administratieve zaken (vernieuwen lidgeld en ringenbestelling) kwamen de nieuwtjes binnen de vereniging aan bod. Tenslotte werd de  videofilm van de Speciaalclub Europese Cultuurvogels (Nederland) 'Van Appelvink tot Zanglijster' vertoond. Enkele sfeerbeelden van de Algemene Vergadering vind je hierna (op de foto's klikken om te vergroten).