SINT- JORIS VOGELVRIENDEN SLEIDINGE

Algemeen Tentoonstellingsreglement en Inlichtingen 2022.

 1. Alle vogelliefhebbers kunnen deelnemen aan de tentoonstelling.
 2. De tentoonstellingskooien moeten beantwoorden aan de voorschriften van de K.A.O.B. De vogels worden gekeurd door K.A.O.B-keurmeesters. Hun beslissing is onherroepelijk.
 3. De vogels dienen voorzien te zijn van voedsel en drinken voor 24 uur. Daarna worden ze door de inrichtende vereniging verzorgd. Voor vogels, waarvoor een speciale voeding nodig is, bezorgt de eigenaar deze aan het Bestuur.
 4. De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, ziekte of ongeval tijdens de tentoonstelling.
 5. De inrichters hebben het recht zieke of gekwetste vogels te weigeren, evenals vuile en met ongedierte (bloedluizen!) besmette kooien uit de tentoonstellingsruimte te verwijderen. Ingeval van een zieke of gekwetste vogel zal, zo mogelijk, de eigenaar verwittigd worden.
 6. Reeds ingeschreven vogels mogen vervangen worden.
 7. Om een kampioenstitel te behalen dient de vogel minimum 90 punten behaald te hebben, 360 punten voor een stam en 180 punten voor een stel. (harmoniepunten inbegrepen). Iedere deelnemer ontvangt € 5,- voor de eerste kampioen en € 2,50 voor elke volgende kampioen en dit onder vorm van waardebonnen en/of cash.
 8. Het algemeen klassement wordt opgemaakt per 5 beste vogels. Bij gelijkheid van punten geldt de 6°, 7°, 8°… beste vogel. Als prijs in het algemeen klassement ontvangen de deelnemers een waardebon of een naturaprijs. .Per sectie (kleurkanaries, postuurkanaries, parkieten, exoten, Europese, kruisingen, duif- en hoenderachtigen) wordt de beste vogel (Best in show) aangeduid (Klas A-D-E) en dit zal aangegeven worden door een vermelding/rozet aan de kooi.
 9. Iedere jongere (- 21 jaar) deelnemer neemt deel aan het jongerenkampioenschap. De eerste van het klassement krijgt extra een waardevolle rozet op de prijsuitreiking (gelieve de geboortedatum te vermelden op het inschrijvingsformulier)
 10. Voor de leden van de Sint-Joris Vogelvrienden wordt een clubkampioenschap gehouden. De rangschikking wordt opgemaakt per 3 beste vogels eigen kweek  Reeksindeling clubkampioenschap : alle reeksen van de klassen A, D en E komen in aanmerking.. Vogels welke hiervoor in aanmerking komen, dienen door het SJ-lid  aangeduid op het inschrijvingsformulier door het nummer van de reeks te vermelden in de kolom clubk. SJ (SJ-ringen verplicht!). Onvoorziene gevallen worden door het tentoonstellingscomité beslecht.
 11. Inlandse vogels dienen in orde te zijn met de vigerende wetgeving.
 12. Kwartels en duiven dienen aan de nodige sanitaire verplichtingen te voldoen. Verrechtvaardigende bewijsschriften van een dierenarts dienen bij de inkorving afgegeven te worden.
 13. Alle kampioenvogels eigen kweek (klas A, B, D en E) zullen gecontroleerd worden op stamnummer, jaartal en reglementaire ringmaat. Bij iedere vastgestelde onregelmatigheid zal de vogel in kwestie (klas D/E : alle 4/2 vogels) naar de klas C verwezen worden.
 14. Gelieve het inschrijvingsformulier als volgt in te vullen: Klas A + D + E  (eigen kweek 2022) in het rood; Klas B (eigen kweek vorige jaren) in het groen; Klas C (vrije klasse) in het zwartBij inschrijving dient men al zijn stamnummers te vermelden. Bij de inkorving dient men zijn lidkaarten voor te leggen.
 1. De tentoonstelling is toegankelijk op zaterdag 19-11-2022 van 14.00 tot 21.00 uur, op zondag 20-11-2022 van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur
 2. Inleggeld € 1.20  per vogel. Minimum voor 10 vogels te betalen. Vast recht (catalogus)  € 4,00 .
 3. De prijsuitreiking heeft plaats op zaterdag 19 november 2022 om 19.30 uur in de tentoonstellingszaal. De prijzen omvatten, naar keuze, waardebonnen en/of naturaprijzen.
 4. Inzenden van de inschrijvingsformulieren t.a.v. Marc LANCKZWEIRT, Park Ter Daelmen 87, 9930 Lievegem (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). De kooiklevers worden toegestuurd voor zover de inschrijvingsformulieren ontvangen zijn vóór vrijdag 11-11-2022.

      De kooiklevers dienen RECHTS  op de voorlat van de kooi te worden gekleefd.

 1. Inbrengen van de vogels: donderdag 17-11-2022 vanaf 16.30 tot 21.30 uur in ‘t KLOKHUIS, Schoolstraat 7, Sleidinge.
 2. Uitkorving: zondag 20 november 2022 vanaf 16.00 uur.