Onderhavig  artikel is op verzoek van menig collega/liefhebber. Het artikel geeft mijn inzichten en ervaringen weer met betrekking tot het roodkleuren van kanaries anno 2016. Er bestaan meerdere methodes en goede produkten om kanaries op te kleuren tot tentoonstellingskwaliteit. De tijd van wortels en rode pepers is evenwel lang voorbij. Naast het type en de hoeveelheid kleurstof acht ik de regelmaat en de nauwkeurigheid van het toedienen even belangrijk. Overdrijf niet inzake hoeveelheid want zoals altijd: ‘Overdaad schaadt!’.

 • DSCF3600
Indien men roodfactorige kanaries wenst op te kleuren tot tentoonstellingskwaliteit   is de hoeveelheid kleurstof aanwezig in industrieel eivoer meestal onvoldoende om de gewenste grondkleur te bereiken.  Voor roodfactorige kanaries wordt een egale en uniforme grondkleur gevraagd bij een maximale kleurdiepte. Omtrent de roodkleuring van kanaries wordt onder concullega's/liefhebbers nogal eens geheimzinnig gedaan. Ik heb goede ervaringen met de werkwijze van François Van Boven zoals beschreven in het boek ‘Kleurkanaries – Kweken en tentoonstellen (p. 314)’ van Alois Van Mingeroet. Ik wens er nogmaals de nadruk op te leggen dat regelmaat en nauwgezetheid, naast het respecteren van de gezondheid van onze kanaries,  hierbij allerbelangrijkst zijn.

Voor het opkleuren van kanaries met rode ondergrond, zowel gepigmenteerd als niet-gepigmenteerd, ga ik als volgt te werk:

 1. Mengen kleurstof in poedervorm: 500g Beaphar Intensief (eertijds Bogena intensief) + 100g zuivere canthaxantine – homogeen mengen.
 1. Opkleuren langs het drinken: 10g van het mengsel onder 1. hierboven toevoegen aan 1 liter (heet tot kokend) water. Na het afkoelen bewaren in de koelkast. Vogels elke dag vers van dit mengsel geven. Daartoe moet men niet elke dag een nieuw mengsel aanmaken. Als men maar 0.5 l per dag nodig heeft: 1l water met 10g kleurstof aanmaken, 0.5l dezelfde dag in de drinkfles en de rest bewaren in de koelkast, de volgende dag de andere 0.5l uit de koelkast geven.
 2. Opkleuren via het eivoer: 20g van het mengsel onder 1. hierboven toevoegen aan 1 kg eivoer. Opdat de kleurstofkorrels zich zouden hechten aan het eivoer stel ik een eivoer samen omvattende 50% droog en 50% rul (gebruiksklaar) eivoer.
 3. Hoe kleurstof toedienen aan kanaries?
  1. Minstens 3 weken voor de eileg eivoer met kleurstof geven aan de poppen;
  2. In de kweekkooi: mengsel onder 3. hierboven geven (voordeel: kooi wordt minimaal bevuild) via het eivoerbakje;
  3. Van zodra de jongen zelfstandig zijn en in de vlucht: kleurstof via het drinken (drinkfles staat op de bodem van de vlucht en de drinkopening wordt verkleind om rondspatten/morsen te voorkomen/verminderen – zie hierbij de foto’s in bijlage - op de foto klikken om te vergroten);
   • DSCN1489
   • DSCN1492
   drinken dagelijks vernieuwen (verliest aan kwaliteit door licht en warmte). Vogels krijgen kleurstof in het drinken tot na de rui. Vogels uitgeselecteerd voor tentoonstelling krijgen verder kleurstof via het eivoer in het snoepbakje.
 4. Opmerkingen:
  1. Vogels drinken met een grotere regelmaat dan ze eten. Daarom geef ik er de voorkeur aan om in de vluchten op te kleuren via het drinken.
  2. Vogels hebben zowel zaad als eivoer tot hun beschikking. Als een vogel veel zaad en weinig eivoer eet kan dit leiden tot een te zwakke roodkleuring. Liefhebbers die uitsluitend via het eivoer hun vogels roodkleuren geven bijvoorbeeld tot de middag enkel eivoer (met kleurstof), pas vanaf de middag krijgen de vogels ook zaad tot hun beschikking en zodoende verplichten ze hun kanaries om voldoende kleurstof op te nemen.
  3. Roodkleuring geeft een extra belasting van de lever van de vogel. Om hieraan tegemoet te komen 2 x per week een levertonicum (Avi-Chol of gelijkwaardig) toevoegen aan het drinken.
  4. Het uiteindelijk resultaat van de opkleuring is eerst en vooral afhankelijk van de roodfaktor welke de vogel in zich draagt. Het is dus belangrijk te kweken met vogels met een goede roodfaktor (goed doorgekleurd in staart- en slagpennen).
  5. In wezen is er geen onderscheid in de roodkleuring van lipochroomvogels en gepigmenteerde vogels. De roodkleuring van mozaïeken vergt evenwel een andere aanpak omdat voor deze roodkleuring van staart- en slagpennen dient voorkomen. Met roodkleuring mag dan pas gestart worden als deze volgroeid zijn.
  6. Vogels die opgekleurd worden krijgen bij mij geen groenvoer/fruit, wel volop onkruidzaden en trosgierst.
  7. Roodfactorige vogels krijgen badgelegenheid zoals de niet-rode vogels. Evenwel wordt het badwater vrij snel verwijderd na het baden.

 Veel succes met de opkleuring van uw rode kanaries!

Belangrijke aanvulling

Sinds vorig jaar heeft Beaphar onder druk van de overheid de samenstelling van Beaphar Intensief aangepast. Vroeger vermeldde de verpakking van 500 g voor de hoevelheid kleurstof: Canthaxantine 16.000 mg, momenteel vermeld de verpakking 10.000 mg of een factor van 1.6. Dit interpreteer ik als volgt, nl. dat er 1.6 keer minder kleurstof aanwezig is bij de verpakking van 500 g. Dientengevolge heb ik 'de regel van drie' toegepast op de hoeveelheden Beaphar Intensief hierboven vermeld. De resultaten zijn vooralsnog bevredigend. Daarnaast hou ik er aan te vermelden dat ik ter ontlasting van de lever gedurende 3 dagen per week Avi-Chol geef in de verhouding van 2 dopjes per liter drinken.

 Marc Lanckzweirt