Marc Lanckzweirt, 9930 Lievegem, (voor 2019 Zomergem) - België

 • Marc6_pasfoto
 
 • Kweker-van-kleurkanaries

Me even voorstellen

Na de studies van burgerlijk bouwkundig ingenieur aan de Rijksuniversiteit te Gent heb ik 42 jaar gewerkt als projectingenieur/contract manager op een studie-/raadgevend ingenieursbureau  gespecialiseerd in hogedruk transportpijpleidingen en waterbouwkundige constructies. In 2015 heb ik de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Ik ben getrouwd met Brigitte, heb 2 zonen (Wim en Tom) en inmiddels ook 2 kleinkinderen (Rune en Tibe).

Ik ben afkomstig van Landegem en woon sinds 1977 in Zomergem (Meetjesland). Voor zover ik me herinner hield mijn hele familie vogels. Zodoende was de vonk snel overgeslagen. Bij mijn ouders had ik een gezelschapsvolière met fazanten, kanaries, zebravinken, exoten.

Via een buur, kanariekweker, is mijn voorkeur voor het houden en kweken van kanaries gegroeid. Pas na mijn huwelijk in 1974 ben ik mij gaan toeleggen op de gerichte kweek van kleurkanaries, eerst in een volière (1 man met 3 poppen), later in houten kweekkooien in een stalling.  Daarnaast hield ik in een buitenvolière een distelvinkman, een groenvinkman en een sijsman samen met een aantal kanariepoppen met de bedoeling kruisingen te kweken, hetgeen dan ook nog lukte. Naderhand kweekte ik bij mijn vader in buitenvolieres nog kruisingen van  Mexicaanse roodmus met kanarie.

 

Kweek van kleurkanaries

Ik  was onmiddellijk gewonnen voor kanaries met een rode grondkleur na het bezoek aan enkele regionale tentoonstellingen. Dit waren meer bepaald niet de gemakkelijkste kleurslagen om als beginner mee te starten. Veel  literatuur heb ik daaromtrent uitgeplozen. Mijn eerste rode lipochroom kanaries (roodintensief en zalm) schafte ik aan bij Alex Dhaese uit Ertvelde in 1977.

Inmiddels was ik verhuisd naar Zomergem en op zolder werd  een dakvlakvenster geplaatst met de bedoeling er een beperkte kweekruimte in te richten. Ondertussen was ik in contact gekomen met Armand De Vlieger, toenmalig secretaris van de Sint-Joris Vogelvrienden Sleidinge. Hij hielp me uit de nood met een man kanarie toen al mijn kanariemannen  na de tentoonstellingen in de rui waren gekomen. Zodoende werd ik lid van de Sint-Joris Vogelvrienden ca. 1978.

Onmiddellijk hielp ik mee bij de jaarlijkse tentoonstelling welke toen nog plaats vond in het Sanderushuis te Sleidinge. Het opmaken van de uitslag gebeurde toen nog  manueel in een rooster op grote papiervellen. Er kwam heel  wat reken- en telwerk aan te pas.

In de daaropvolgende jaren groeide  de hobby. Nieuwe kleurslagen werden aangeschaft: geel vetstof, rood gepigmenteerd (roodbrons, roodagaat en roodisabel), goudisabel, zilverisabel, satinet wit. Een groter deel van de zolder werd ingepalmd tot de huidige afmetingen (5m op 8m)

Ik presteerde vrij goed op regionale tentoonstellingen en in 1993 besloot ik om voor de eerste maal deel te nemen aan de kleurkanarieshow VvNK (Vereniging voor Nieuwe Kleuren) te Geel. Daar diende ik het met mijn roodintensieven en zalmen op te nemen tegen kleppers als Raymond Stessens, Piet Morel, Eddy Vaes, Antoon Van Baelen, ....enz. Met 1x90, 2x89, 5x88, 1x87, 1x86, behaalde ik geen medaille maar ik was, tegen de verwachtingen in, ook niet afgegaan. Dit gaf me moed voor de toekomst.

Dit zelfde jaar nog kon ik zeer goede goudisabellen aanschaffen bij Jean Meyer uit Rixensart en het jaar erop (1994) won ik met deze kleurslag goud en zilver bij VvNK te Geel. In latere jaren werden nog meer medailles behaald: 1997 (1x zilver), 2006 (2x goud), 2008 (1x zilver), 2010 (1x goud, 1x brons), 2011 (1x goud, 2x zilver, 2x brons), 2012 (2x goud, 1x zilver), 2013 ( 2x zilver), 2014 (1x goud, 2x zilver, 3x brons), 2015 (2x goud, 2x zilver), 2016 (2x goud, 2x zilver, 2x brons), 2017 (5x goud, 1x zilver, 1x brons), 2018 (2x goud, 1x zilver, 1x brons).

In 2007 ben ik in contact gekomen met Christian Thalmann (Bolzano, Italië). Via Christian ben ik in bezit gekomen van klassieke bruine kanaries beantwoordend aan de nieuwe standaard (maximaal pigment, zowel eu- als phaeomelanine).

In 2013 behaalde ik een wereldtitel op de COM-tentoonstelling  te Hasselt met een kleurslag welke ik grotendeels zelf opgezet heb, nl. agaat rood kobalt, uitgaande van klassiek agaat rood in combinatie met  zwart kobalt rood.

Anno 2017 kweek ik kanaries in de kleurslagen  roodintensief en -schimmel, bruin wit en bruin geel, zwart kobalt rood, agaat kobalt rood. Foto's van deze kleurslagen staan in de reportage hierna (op de foto's klikken om te vergroten).

Mijn kweekruimte onder dak beslaat  2/3  van de zolderoppervlakte. Ik beschik er over 6 volières : 2 volières van 2 m op 2m en 4 volières van 2m op 1m. Verder kan ik een 50-tal kweekkooien plaatsen . De verlichting gebeurt met een hoogfrequente installatie aangestuurd door een tijdsklok met dimmer. De zolderruimte is goed geïsoleerd derwijze dat ik zelden moet bijverwarmen. Indien dit nodig zou zijn kan ik dit doen met één radiator aangesloten op de centrale verwarming. Verluchting van de kweekruimte gebeurt via het dakvlakvenster. Een luchtzuiveraar (tevens  verspreider van negatieve ionen) zorgt voor het onttrekken van fijn stof. Een overzicht van mijn kweekruimte vindt u in de fotoreportage (op de foto's klikken om te vergroten).

De kweek vang ik aan begin februari. Daartoe begin ik rond Kerstmis met het verlengen van de lichtduur tot 14 uur (begin februari). Ik hecht veel belang aan hygiëne. De kweekruimte bevindt zich immers boven onze leefruimtes. Tijdens de tentoonstellingsperiode staan de vogels opgesteld in de garage opdat er meer menselijk contact zou zijn en om de rust van de overige vogels niet te veel te storen.

Kanaries houden, kweken en tentoonstellen vind ik een mooie, maar tegelijkertijd, veeleisende hobby. Ik kan er mijn energie in kwijt zowel op geestelijk als fysisch vlak. Tevens heb ik door mijn hobby vrienden gemaakt tot ver buiten de landsgrenzen, o.m. in Nederland, Frankrijk en Italië. Nu ik met pensioen ben hoop ik er nog enkele jaren tenvolle van te kunnen genieten.

Marc Lanckzweirt

TT-Secretaris en Webmaster Sint-Joris Vogelvrienden Sleidinge

Lid van de kleurkanariespeciaalclubs VvNK (Geel) en Land van Aalst

 

 

Kweekruimte

 

 • Roodpigment
 • Vetstof
 • Voliere1
 • Voliere2
 • Voliere3
 • Zolder2

 

In de hiernavolgende videofilm, daterend van begin augustus 2016, krijgt u een 'levende' impressie van mijn kanariebestand (in volle rui) en mijn installatie op zolder.

  

Kleurslagen (foto's Frans Begijn)

 • Roodintensief
 • Roodschimmel
 • arki
 • arks
 • bgi
 • bwi
 • zrki
 • zrks

COM-wereldkampioen Hasselt 2013

 • certificaatHasselt
 • wereldkampioenHasselt

 

KWEEKJAAR 2016

De kweek werd aangevat op 06-02-2016. Daartoe werd de lichtduur vanaf Kerstmis gestaag verlengd tot  14 uur (vanaf ’s morgens 06:00 tot ’s avonds 20:00). 3 weken voorafgaand aan voormelde datum werd aan de vogels een mengsel van vitaminen en aminozuren verstrekt, verrijkt met extra vitamine E, voor een optimale vruchtbaarheid en vitaliteit. Mannen en poppen werden gelijktijdig in de kweekkooi geplaatst. Ik kweek uitsluitend per koppel.

2016 is één van mijn beste kweekjaren ooit. Het feit dat ik nu meer tijd kan spenderen aan mijn vogels en daardoor de opvolging  nauwgezetter kan doen zal daar ongetwijfeld toe bijgedragen hebben. In totaal heb ik 54 koppels ingezet. Deze hebben over 2 rondes 257 geringde jongen op stok gebracht of een gemiddelde van 4,8 jongen per koppel. Ermee rekening houdend dat 5 koppels helemaal niets hebben opgeleverd bedraagt het effectieve gemiddeld aantal jongen per productief koppel  5,2.

Hierna een overzicht van de kweekstatistiek voor 2016:

kleurslag

aantal koppels

aantal jongen

aantal jongen per koppel

rood lipochroom

16

52

3,3

bruin geel en wit

18

99

5,5

agaat kobalt rood en split

16

94

5,9

zwart kobalt rood

3

8

2,7

zwart  geel

1

4

4

totaal

54

257

4,8

 

 

 

In de hiernavolgende fotoreeksen zijn opnames weergegeven van de jonge kanaries (2016) in volle rui in de vluchten (foto’s van begin augustus 2016 - klik op de foto's om te vergroten):

 

 • Bruin wit en bruin geel:
 • DSCN1572
 • DSCN1573
 • DSCN1575
 • DSCN1646
 • DSCN1647
 • DSCN1648
 • DSCN1652
 • DSCN1699
 • DSCN1735

 

 • Agaat kobalt rood en split:
 • DSCN1561
 • DSCN1566
 • DSCN1656
 • DSCN1658
 • DSCN1659
 • DSCN1669
 • DSCN1671
 • DSCN1672
 • DSCN1673

 

 • Rood intensief en roodschimmel:
 • DSCN1678
 • DSCN1679
 • DSCN1681
 • DSCN1682
 • DSCN1685
 • DSCN1686
 • DSCN1691
 • DSCN1707
 • DSCN1737

 

In onderstaande videofilms zie je mijn tentoonstellingsvogels voor het jaar 2016:

eerst in een globaal overzicht

vervolgens detailopnames van enkele medaillewinnaars

 

KWEEKJAAR 2017 

Hierna enkele foto's, daterend van eind april 2017, tijdens de kweek (klik op de foto's om te vergroten). De foto's van de vogels in de vluchten zijn van de jongen van de eerste ronde. Het kweekseizoen is gestart  op 3 februari met 55 koppels. Eind mei is het kweekseizoen ten einde (2 kweekrondes). Het eindresultaat  is 254 jonge vogels en dit is sterk gelijk(w)aardig aan 2016. 

 • DSCN2041
 • DSCN2044
 • DSCN2046
 • DSCN2048
 • DSCN2049
 • DSCN2050
 • DSCN2053
 • DSCN2055
 • DSCN2057
 • DSCN2058
 • DSCN2060
 • DSCN2064
 • DSCN2071
 • DSCN2072
 • DSCN2076
 • DSCN2078
 • DSCN2080
 • DSCN2082

 

Voor enkele tentoonstellingsvogels 2017 verwijs ik naar de fotoreeks hierna (foto's genomen door Frans Begijn - op de foto's klikken om te vergroten), o.m. roodschimmel, bruin wit, bruin geel intensief, agaat kobalt rood intensief, agaat kobalt rood ivoor intensief en schimmel, zwart kobalt rood intensief, rood intensief

 

 • DSCF9328
 • DSCF9353
 • DSCF9367
 • DSCF9374
 • DSCF9376
 • DSCF9386
 • DSCF9391
 • DSCF9394
 • DSCF9411
 • DSCF9431
 • DSCF9441
 • DSCF9480
 • DSCF9488
 • DSCF9491
 • DSCF9500

 

KWEEKJAAR 2018

De kweek werd aangevat op 27 januari. Eind februari werd gekenmerkt door een  lange, koude periode. Ik had de grootste moeite om 12°C te bekomen op zolder met de enige radiator. De omgevingsatmosfeer voelde droog en bedompt aan niettegenstaande ik via verstuiving van water  de hygrometrie op peil  probeerde te houden. In deze periode was er een minder goede uitkomst. De eerste kweekronde werd afgesloten met 125 jongen. Op de foto's hierna, daterend van 14-04-2018, zie je de jongen van de eerste ronde in de vlucht (op de foto's klikken om te vergroten).

 • DSCN2446
 • DSCN2447
 • DSCN2448
 • DSCN2450
 • DSCN2451
 • DSCN2453
 • DSCN2460
 • DSCN2461
 • DSCN2462
 • DSCN2463
 • DSCN2465
 • DSCN2466

Een experiment: 'Op goed geluk af'

Op 15 april vond ik een bruin witte pop dood op het rooster van de kweekkooi zonder aanwijsbare oorzaak. De pop had 4 jongen van 3 tot 4 dagen oud. Ik wilde het nest niet verloren laten gaan. Veel keuze had ik niet om de jongen over te leggen: een koppel bruin geel X bruin wit met 4 jongen en een koppel bruin wit X bruin geel met 5 jongen. Elk koppel kreeg er 2 jongen bij erop lettend dat naar grootte de jongen zo goed mogelijk overeenkwamen met de eigen jongen. Zodoende had het ene koppel 6 en het andere koppel 7 jongen in het nest. De jongen werden zonder problemen aanvaard. Ik deed dagelijks nestcontrole en om de drie dagen werd het nest vervangen door een nieuw nest waarbij ik stelselmatig het nestmateriaal verminderde (tot enkel het nestvilt overbleef) om de jongen meer ruimte te geven in de nestkom. Na 7 dagen is een jong gestorven uit het nest van 7 en een dag later ook een jong uit het nest van 6. Vooralsnog evolueren de jongen goed en zitten op 25 april al flink in de veren. Er werd niet bijgevoederd. Een foto van beide nesten op datum van 25 april ziet u hierna (op de foto's klikken om te vergroten).

 • DSCN2471
 • DSCN2482

Vervolg Kweekjaar 2018 

Het kweekjaar 2018 werd afgesloten met een totaal van 260 jonge vogels: 100 lipochroom rood, 70 bruin wit en bruin geel, 60 agaat kobalt rood en agaat kobalt rood ivoor en splitvogels, 30 zwart kobalt rood. De foto's hierna dateren van 21 mei 2018 (op de foto's klikken om te vergroten). De rui kan beginnen. De jonge vogels genieten van trosgierst en gezondheidszaden. Dit zorgt o.m. voor wat afleiding en afwisseling.

 • DSCN2514
 • DSCN2515
 • DSCN2518
 • DSCN2521
 • DSCN2523
 • DSCN2524
 • DSCN2528
 • DSCN2531
 • DSCN2532

Half augustus is de rui van de rood intensieven, roodschimmels, agaat kobalt rood, agaat kobalt rood ivoor, bruin geel en bruin wit al een eind gevorderd. In de volgende fotoreeks doen ze zich tegoed aan de gezondheidszaden.

 • DSCN2545
 • DSCN2552
 • DSCN2555
 • DSCN2558
 • DSCN2563
 • DSCN2572
 • DSCN2603
 • DSCN2608
 • DSCN2624

 

KWEEKJAAR 2019

De kweek werd aangevat op 26 januari met 58 kweekkoppels. Bij de eerste ronde had 1/3 van de kweekkoppels een onbevrucht legsel. De reden is vooralsnog niet gekend, maar geeft stof tot nadenken. De kweekkoppels met een bevrucht legsel waren echter goed tot zeer goed (2 koppels met 6 jongen, meerdere koppels met 5 jongen). De eerste ronde werd afgesloten met ca. 120 jongen. De tweede ronde verliep iets beter en werd afgesloten met 140 jongen. In totaal dus 260 jongen als volgt verdeeld: lipochroom rood: 110, bruin geel en bruin wit: 60, zwart rood en zwart kobalt rood: 35, agaat kobalt rood: 55.

Foto's, daterend van begin juni, van de jongen 2019 zijn hierna opgenomen (op de foto's klikken om te vergroten). Het is het begin van de jeugdrui en de vogels doen zich tegoed aan gezondheidszaden.

 • DSCN2808
 • DSCN2812
 • DSCN2813
 • DSCN2820
 • DSCN2822
 • DSCN2847
 • DSCN2854
 • DSCN2855
 • DSCN2858

Jong met 5 tenen aan rechterpoot

In de tweede ronde trof ik in een nest met 4 zwart kobalt rood een jong met 5 tenen aan de rechterpoot. Het jong werd voorspoedig groot en tegen alle verwachtingen in kan het vrij goed zijn evenwicht bewaren bij het op stok zitten. Foto's van het betreffende vogeltje zijn te vinden hierna (op de foto's klikken om te vergroten)

 • Afwijking1
 • Afwijking2