Lidmaatschap 2023

Lidgeld AOB met tijdschrijft “De Vogelwereld” (11 x per jaar): 29 euro.

Steunend lid Sint-Joris Vogelvrienden: 10 euro.

 Betaling van het lidgeld van het komende jaar kan gebeuren door:

  • Bankoverschrijving op de rekening van de Sint-Joris Vogelvrienden Sleidinge, Ledelaan 5, 9940 Sleidinge:

          IBAN:  BE17 8908 7429 8821 (VDK Bank)

  • Contante betaling op de Algemene Vergadering van september

 

Om ringen te bestellen dient men lid te zijn van de AOB met  tijdschrift!

Gelieve het lidgeld te betalen bij uw eerste ringenbestelling. Indien u ringen besteld per mail geef duidelijk aan of u lid bent (vermeld uw  stamnummer) of wil worden.

Indien u zonder onderbreking het tijdschrift 'De Vogelwereld' wenst te ontvangen, dan dient u ten laatste tijdens de TT (ca. half november) uw lidgeld te voldoen.