De kanarie (Serinus canaria) is een zangvogel behorend tot de familie Fringillidae (Vinkachtigen). De wilde kanarie komt voor op de Canarische Eilanden, de Azoren en Madeira.

Reeds in de 15e eeuw werden de op de Canarische Eilanden levende kanaries door de Spanjaarden in kooien gehouden en gekweekt omwille van hun zang. Er werden vrijwel alleen mannetjes uitgevoerd om te verhinderen dat ze ook elders gekweekt konden worden, waardoor de voordelige handel zou komen te vervallen.  Dit monopolie wisten de Spanjaarden bijna een eeuw lang te behouden.

Omstreeks 1550 kwam er een onverwacht einde aan dit monopolie toen voor de Corsicaanse kust een Spaans schip verging dat een groot aantal kanariemannen aan boord had bestemd voor Italië. Tijdens dit transport schijnt er een vergissing gemaakt te zijn en een popje, dat wellicht om de kleur voor een mannetje werd aanzien, kreeg zijn vrijheid toen de zeelieden, voor ze zichzelf in veiligheid brachten, de vogels loslieten in de nabijheid van het eiland Elba.

Aanvankelijk had men enkel aandacht voor de zang van de kanarie. De Harzers ontstonden in de Harz, het Zwarte Woud, in Zwaben en in Beieren. In België werd de Waterslager ontwikkeld, een wat forsere vogel met een krachtige zang enigszins aan de nachtegaal herinnerend. Naderhand ontwikkelden zich nog zangrichtingen in Italië, Frankrijk en Spanje (o.m. Timbrado's).

De eerste zogenaamde vormkanarie stamt uit Frankrijk, de Lizard-kanarie. Tegen het einde van de 17e eeuw werd deze geimporteerd in Engeland waar naderhand tal van andere postuurkanaries werden gekweekt. In West-Europa, meer bepaald in Nederland en België, kreeg de kleurkweek de meeste aandacht. Deze laatste is in een stroomversnelling gekomen na het bekend worden van de 'wetten van Mendel' (Mendel leefde van 1822 tot 1884) door toedoen van o.m. P.J. Helder, M. Weijling, A. Bartels, P. Kwast, H.J. Veerkamp (boeken: 'Handleiding voor de kleurkanariekweker' en 'Kanaries kweken kunt u ook'), J. Kuiper (boek: 'Pietpraat over kleurkanaries')...

Hierna volgt een korte youtube film van een wilde kanarie (op de weergave rechts onderaan klikken om te vergroten en geluid aanzetten)