Algemene Vergadering op zondag 25 februari om 10:00 in 't Klokhuis, Schoolstraat 7, 9940 Evergem (Sleidinge)

 Bij deze nodigen we u uit naar de Algemene Vergadering op zondag 25 februari 2024 om 10:00 in ’t Klokhuis, Schoolstraat 7, 9940 Evergem. (Sleidinge).

Op de agenda staan volgende punten:

  1. Ringenbedeling: het betreft ringen voor Europese vogels van de eerste ringenbestelling en de ringen (voor Europese en cultuurvogels) van de tweede ringenbestelling, welke nog niet  werden afgehaald of  bezorgd..
  2. Vogelquiz: Een 50-tal afbeeldingen van diverse vogels (cultuurvogels en Europese) zal worden geprojecteerd. De aanwezigen ontvangen een formulier om de juiste naam in te vullen. Hij/zij met  de meeste juiste antwoorden ontvangt een prijs.
  3. Laatste ringenbestelling 2024: aan de leden wordt een laatste mogelijkheid geboden om ringen te bestellen. Bestelformulieren zijn voorhanden bij de bestuursleden.

We hopen alvast u op 25 februari e.k. te mogen begroeten.

Uw aanwezigheid is een aanmoediging voor het Bestuur met het oog op toekomstige activiteiten.

Het Bestuur