Algemene Vergadering zondag 07 april 2024 om 9:30 in 't Klokhuis, Schoolstraat 7, Sleidinge

Dagorde:

  1.  Verdelen van kweekringen 2024 voor de leden welke nog ringen in nabestelling hebben;
  2.  
    • genetica
    Uiteenzetting met als titel “Erfelijkheid van vogels voor de ‘doorsnee’ liefhebber”.
    Of het nu kwekers van kanaries, exoten, inlandse of parkieten zijn liefhebbers hebben één punt gemeen, nl. ze willen inzicht hebben in het ontstaan van kleurmutaties bij hun vogels. Alsdan is het noodzakelijk om toch wat basiskennis te hebben omtrent erfelijkheid of genetica. Tevens is het de bedoeling om vertrouwd te zijn met begrippen zoals fenotype, homozygoot, geslachtsgebonden vererving, autosomale vererving,… zodanig dat men kan meepraten met de collega-liefhebbers.  Niemand moet zich laten afschrikken door het onderwerp. We houden het laagdrempelig, waarbij het de bedoeling is dat we er iets van opsteken voor onze hobby.
  3. Varia

We hopen u talrijk te mogen ontmoeten op 07 april e.k. 

 HET BESTUUR