Algemene Vergadering zondag 20 maart 2022 om 9:30 in 't Klokhuis, Schoolstraat 7, Sleidinge

Dagorde:

  1.  aandachtspunten naar aanleiding van de statutaire vergadering van de KAOB van begin maart 2022;
  2.  uitdelen van kweekringen 2022 voor de leden welke nog ringen in nabestelling hebben;
  3.  uiteenzetting met als titel “Erfelijkheid van vogels voor de ‘doorsnee’ liefhebber”. Of het nu kwekers van kanaries, exoten, inlandse of parkieten zijn liefhebbers hebben één punt gemeen, nl. ze willen inzicht hebben in het ontstaan van kleurmutaties bij hun vogels. Alsdan is het noodzakelijk om toch wat basiskennis te hebben omtrent erfelijkheid of genetica. Tevens is het de bedoeling om vertrouwd te zijn met begrippen zoals fenotype, homozygoot, geslachtsgebonden vererving,… zodanig dat men kan meepraten met de collega-liefhebbers.  Niemand moet zich laten afschrikken door het onderwerp. We houden het laagdrempelig, waarbij het de bedoeling is dat we er iets van opsteken voor onze hobby.
  4. varia

We hopen u talrijk te mogen ontmoeten op 20 maart e.k. waarbij we ons schikken naar de maatregelen met betrekking tot covid-19 welke op dat ogenblik van kracht zijn.

 HET BESTUUR

Op de vergadering werd punt 3. Erfelijkheid van vogels voor de 'doorsnee liefhebber' gepresenteerd aan  de hand van een powerpoint. Deze presentatie kun je bekijken als je op de navolgende link Genetica klikt. De uiteenzetting werd gegeven door Marc Lanckzweirt.

Genetica