De vereniging Sint-Joris Vogelvrienden Sleidinge  is opgericht in 1953 (stamletters: SJ) en sindsdien aangesloten bij de AOB (Algemene Ornithologische Bond van België). In 2015 werd onze vereniging gehuldigd door het AOB-hoofdbestuur voor 60-jaar lidmaatschap.

De vereniging telt anno 2021  een 50-tal leden welke zich hobbymatig bezig houden met het houden, verzorgen, kweken en/of  tentoonstellen van vogels van diverse pluimage (kanaries, wildzang, exoten, kromsnavels, kruisingen, duif- en hoenderachtigen).

Iedereen kan aansluiten, evenwel richten wij ons geografisch vooral naar liefhebbers uit de Gentse kanaalzone (noordwest Oost-Vlaanderen), het Meetjesland en omstreken. Onze samenkomsten hebben plaats in ’t Klokhuis, Schoolstraat 7 te Sleidinge. Sleidinge is deelgemeente van Evergem.

 De doelstelling van de vereniging is om onze leden op diverse manieren te ondersteunen bij het beoefenen van hun hobby.

We trachten dit te doen door:

  • het houden van (algemene) vergaderingen en bijeenkomsten;
  • het organiseren van lezingen, dia- en filmvoorstellingen;
  • het geven van voorlichting op het gebied van houden en kweken van vogels, het uitwisselen van ervaringen;
  • het houden van een jaarlijkse vogelshow (normaliter derde weekend november) met clubkampioenschap onder de eigen leden met SJ-ringen.

Leden (met tijdschrift) ontvangen per jaargang 11 exemplaren van het tijdschrift ‘De Vogelwereld’ uitgegeven door de AOB.  Tevens kunnen leden gesloten ringen bestellen via de vereniging voor zowel niet-inlandse als inlandse vogels.

  • Evergemvlag
  • Klokhuis
  • Sleidinge_dorp