De Sint-Joris Vogelvrienden Sleidinge werd opgericht in 1953 onder impuls van Jozef Eyerman (vader van gewezen voorzitter Lucien), Leopold Hebbrecht, Aimé De Povere, Jeroom De Keyser en Arseen Roegiers. Onmiddellijk werd er aangesloten bij de AOB (Algemene Ornithologische Bond van België). In de beginjaren beperkten de activiteiten zich in hoofdzaak tot het houden en kweken van vogels en het uitwisselen van ervaringen en informaties dienaangaande.

Met verloop van tijd steeg het ledenaantal gestaag onder impuls van verschillende bestuursleden zoals o.m. A. Steveseyns, W. De Meester, H. Acke, A. Steyaert, A. De Vlieger, G. Van Damme, A. Bassier en F. Genbrugge.

Begin de jaren zestig kwamen de eerste resultaten van leden op grote tentoonstellingen. Zo werd Henri Acke in 1962 wereldkampioen te Brussel met een kruising. Nadien volgden nog meerdere Belgische en Wereldkampioenen: J. Bracke, G. Claerman, G. Van Damme, F. Riemens, E. Van Renterghem, O. Debbaut, R. en B. Pieters, R. Wegge, F. Bonne, M. Dewerte, C. Van Hulle, M. Lanckzweirt en T. Van Hijfte.

Onze tentoonstelling bleef tot 1975 eerder een bescheiden bedoening, vooral door een gebrek van een geschikte zaal. Onder impuls van Arseen en Bea Bassier werd de stap gezet naar het toenmalige Jeugdhuis, nu ’t Klokhuis in de Schoolstraat 7 te Sleidinge.

Het aantal vogels op de jaarlijkse tentoonstelling nam toe. Enkele cijfers: 1992 (987 vogels), 1995 (1104 vogels) en in 1998 (het absolute hoogtepunt met 1382 vogels). Vanaf 2002 (nog 1120 vogels) zien we een terugloop met in 2007 (701 vogels), 2013 (565 vogels), 2014 (450 vogels). 

De vergrijzing slaat ook in  de vogelliefhebberij toe.  De terugloop van liefhebbers door overlijden en/of afhaken wordt niet gecompenseerd door een instroom van nieuwe en/of jongere liefhebbers. Verantwoord  vogels houden is een veeleisende hobby waarmee men elke dag bezig moet  zijn. Het huidig tijdsgebruik en het ruime aanbod van mogelijkheden van vrije tijdsbesteding in onze hedendaagse maatschappij maken het voor jongeren allicht moeilijk om nog voor  het houden en kweken van vogels te kiezen. Vogels houden is echter van alle tijden en dit zal in de toekomst zo blijven.

Als vereniging hebben de  Sint-Joris Vogelvrienden Sleidinge altijd hun streng kunnen trekken op provinciale en regionale tentoonstellingen .  De kwaliteit van de tentoongestelde vogels was steeds hoog en we klasseerden ons geregeld goed.

Hierbij enkele kranteknipsels daterend van rond de eeuwwisseling naar aanleiding van markante gelegenheden (op de artikelen klikken om te vergroten).

  • 15112002
  • 16112001